In 2019 ging de regiowerking van start. In 2021 werd deze werking verder uitgerold met een focus op bovenlokale uitwisseling en projecten.

De opdracht van de regiowerking bestaat erin stakeholders uit onze regio samen te brengen in netwerken waarin kennis en expertise wordt uitgewisseld, die stakeholders te informeren over opportuniteiten en nieuwe projecten, hen te inspireren over succesverhalen, ervaringen te delen, te experimenteren en te ondersteunen bij subsidie-opportuniteiten. Dit alles om de lokale besturen uit ons werkingsgebied mee te nemen in de koers naar de toekomst op vlak van leefbare kernen, werk in eigen streek en open ruimte vrijwaren. Keuzes in aanpak worden gestaafd aan de hand van cijfers en dataonderzoek vanuit de SOLVA studiedienst.

Dit doen we overkoepelend met burgemeesters, algemeen directeurs en voorzitters van gemeenteraden en thematisch vanuit verschillende lokale beleidsdomeinen: Klimaat & energie, Mobiliteit, Ruimtelijke ordening, Werk & economie, Wonen en Erfgoed.

 

 

Vitale steden en leefbare dorpen bieden de juiste voorzieningen aan hun inwoners en zijn makkelijk en Klimaatgezond bereikbaar voor mensen en goederen. Sterke kernen vormen de economische motoren van de regio, zijn fijne plekken om te wonen en te vertoeven, zijn de beste omgeving om als kind in op te groeien en om later je oude dag door te brengen. Leefbare kernen zijn essentieel voor een duurzame, veerkrachtige en welvarende regio.

 

 

Werken dicht bij huis biedt tal van voordelen. Kortere afstanden in het woon-werkverkeer zijn eenvoudiger met duurzame vervoersmiddelen af te leggen en de tijdswinst is gunstig voor de balans tussen werk en privéleven. Daarom moeten we inzetten op jobcreatie en ruimte om te ondernemen in Zuid-Oost-Vlaanderen, zowel op duurzame bedrijventerreinen als vervlochten met woonfuncties in het hart van de steden en gemeenten.

 

 

Het groene karakter van Zuid-Oost-Vlaanderen is het visitekaartje van de regio en biedt tal van maat­schappelijke en economische voordelen. De open ruimte is onze meest waardevolle ruimte. Ze vormt een toeristische troef en maakt ons weerbaarder tegen de gevolgen van klimaatverandering. Demografische en economische ontwikkeling mogen dan ook niet leiden tot een verdere aantasting van het mooie, unieke landschap van de regio.