Mobiliteit is een essentieel onderdeel van onze samenleving. Mensen verplaatsen zich om te werken, school te lopen, maar ook om te ontspannen, te winkelen… Mobiliteit vormt daarmee één van de drijvende krachten achter de socio-economische ontwikkeling van mens en maatschappij. Een vlot bereikbare regio is van groot belang voor bedrijven, inwoners en bezoekers.

SOLVA ondersteunt 21 steden en gemeenten bij de vormgeving van het lokaal mobiliteitsbeleid. Via een actieve rol in de vervoerregioraden stuurt SOLVA daarnaast ook de regionale mobiliteitsontwikkelingen aan. Via het trimestriële regionetwerk mobiliteit biedt SOLVA directe inspiratie aan de gemeentelijke mobiliteitsambtenaren en bevoegde mandatarissen.

Bij eigen projecten trekt SOLVA volop de kaart van duurzame mobiliteit. De mobiliteitseffecten van ruimtelijke ontwikkelingen worden nauwkeurig in beeld gebracht. Binnen het multidisciplinair team wordt kennis en expertise gedeeld om als voortrekker in de regio toekomstgerichte ontwikkelingen te realiseren waarbij onder meer de kansen van gebundeld parkeren, deelmobiliteit en (elektrische) fietsen volop worden benut.

autodelen

Maak kennis met het SOLVA mobiliteitsteam


MOBILITEITSNIEUWS