Uit een burgerbevraging van 2018 in de SOLVA-regio bleek de fietsinfrastructuur één van de belangrijkste verbeterpunten te zijn.

Daarom wil SOLVA actief meehelpen aan het uitwerken en realiseren van een aaneengesloten en uitgebreid fietsnetwerk in de SOLVA-regio.

Bovendien geldt de Vlaamse Ardennen bij uitstek als een trekpleister voor recreatieve fietsen en wielrennen. Het versterken van het fietsnetwerk zal een positief effect hebben op de aantrekking van deze fietsers.

 

Fiets Relanceplan – Plan Kopenhagen

Om de welvaart en het welzijn van de Vlamingen te helpen versterken na corona werd het Relanceplan “Vlaamse Veerkracht” gelanceerd door de Vlaamse Overheid. Een onderdeel van dit relanceplan was een projectsubsidie om lokale besturen te ondersteunen bij hun investeringsprojecten in fietsinfrastructuur, waarbij de gemeente of stad recht heeft op 1 euro voor elke 2 euro die ze zelf investeert. Voor de SOLVA-regio reserveerde de projectsubsidie net geen 10 miljoen euro.

In oktober 2022 dienden de fietsinfrastructuur projecten te worden ingediend door de lokale besturen. SOLVA ontzorgde een aantal gemeentes en steden bij het opstellen van een lijst van projecten, het voorstellen van ingrepen, het opmaken van een raming en het opstellen van de in te dienen startnota.

De voorgestelde projecten dienen uitgevoerd te worden voor 2025. Ook hiervoor zal SOLVA haar lokale besturen blijven ondersteunen.


Fietspotentieelkaart

In 2021 liet SOLVA het fietspotentieel berekenen voor de volledige SOLVA-regio, dit gebeurde door studiebureau Mint nv.

Het fietspotentieel wordt gedefinieerd als het potentieel aantal fietsers per dag per wegsegment. Hierbij wordt uitgegaan van het totaal aantal gemaakte verplaatsingen per dag (met alle modi) en het gemiddeld aandeel fietsverplaatsingen per afstandsklasse.

De gebruikte methode geeft op basis van de vraag naar (fiets)verplaatsingen en de afgelegde afstand een indicatie van het potentieel aantal fietsers op alle wegen, onafhankelijk van de staat van de fietsinfrastructuur.

De figuren hieronder tonen het fietspotentieel voor de volledige SOLVA-regio en deze voor de gemeente Lede. Hierin kan worden vastgesteld dat de stedelijke gebieden een hoog fietspotentieel hebben als gevolg van de hoge bevolkingsaantallen en de bijhorende verplaatsingen.

Fietspotentieelkaart SOLVA regio
Fietspotentieelkaart gemeente Lede