Vind het antwoord op je vraag via de FAQ rubriek op https://gestroomd.be/faq/

Ook in de lijst hieronder 

vind je misschien het antwoord op je vraag.

Indien je het antwoord toch niet kan vinden, contacteer ons

Waar kan ik de gehanteerde commissies vinden?

Gestroomd.be rekent bij lokale besturen een commissie aan per verkocht voertuig, die de administratieve kost vertegenwoordigt voor de organisatie van het kaderbestek en de adviesverlening aan lokale besturen. Check op de website bij ‘commissies’ welk bedrag zal gehanteerd worden door Gestroomd.be om van deze dienstverlening te kunnen gebruikmaken.

Waar kan ik de gunning en gunningsverslag terugvinden?

Bij Juridische info vind je alle officiële documenten terug zoals gunning, gunningsverslag en tal van handige sjablonen.

Op welke naam moet de bestelbon worden opgemaakt? Op naam van de Intercommunale, Gestroomd, de leverancier…?

Voor wat betreft de voertuigen zelf kan je die richten aan de leverancier. Voor wat betreft de commissie voor de aankoopcentrale kan je de bestelbon richten aan Intercommunale.

 

Is er afzonderlijke facturatie mogelijk voor bv ocmw, stad en agb?

Een afzonderlijke factuur voor OCMW, stad, AGB, etc. is zeker mogelijk. Wel tijdig aangeven bij de leverancier is de boodschap, samen met de bestelbon, zodat daar achteraf geen correcties op moeten gebeuren. Als jullie aparte bestelbonnen opmaken, dan kan de facturatie ook eenvoudig apart gehouden worden.

Hoe moeten we te werk gaan om via gestroomd eventueel voertuigen aan te kopen? Als ik de technische fiche download ontbreken er gegevens van de het geselecteerde voertuig.

De eenvoudigste methode is effectief de technische fiche van de website te downloaden en zoveel mogelijk in te vullen. Maar als er gegevens ontbreken, of specifieke vragen/wensen zijn, dan mag je dat altijd op mail zetten naar ons of eventueel zelf in de technische fiche aanvullen. Op basis daarvan proberen we zo snel mogelijk een offerte op te laten maken door de constructeur.

Gaat dit uitsluitend over elektrisch aangedreven voertuigen of ook andere?

De aankoopcentrale voor duurzame voertuigen heeft voornamelijk een elektrisch aanbod, maar voor grotere voertuigen is er ook nog een aanbod met CNG-voertuigen.

 

Kunt u mij in contact brengen met de persoon die ons de offerte of technische info kan verschaffen?

Alle voertuigen kunnen bekeken worden via de website www.gestroomd.be. De inloggegevens zijn User: SOLVA, Wachtwoord: gestroomd4SOLVA. Wanneer je ons een fiche van een voertuig bezorgt, dan laten wij daar een offerte voor opmaken. Als er vragen zouden zijn, dan heeft de aankoopcentrale ook een persoon in dienst die het aanbod goed kent.

Volstaat de technische fiche om een offerte te ontvangen vanuit ‘gestroomd.be’. Is dit voldoende of moet ik nog andere stappen zetten op dit moment?

Dit document volstaat inderdaad om een offerte op te vragen. Wij doen het nodige.

Wanneer wij een voertuig bestellen via gestroomd.be, wordt deze dan via de lokale handelaar verkocht/bezorgd of is dit niet mogelijk?

Bij de aankoop via de aankoopcentrale kan het lokaal bestuur zelf kiezen via welke lokale dealer de levering verloopt. Dat is dus perfect mogelijk en zelfs de bedoeling binnen de aankoopcentrale zodat de service lokaal blijft en enkel de aankoop via de grotere samenwerking verloopt.

 

Hoe gaan we best te werk om ons ideale voertuig (met de nodige opties) samen te stellen? Voor ons is het belangrijk dat we een netto aankooprijs (rekening houdend met opties en kortingen) kennen.

Als u een voertuig vindt dat aansluit bij de wensen van uw organisatie, dan kan je op de website een word-document downloaden om alvast eventuele opties en wensen op te noteren. Op basis van dat document kan de leverancier een offerte maken. Pas wanneer jullie akkoord gaan met deze offerte, gaan we over tot bestellingen. De volledige prijs zal dus gekend zijn. Bij de aankoopcentrale hebben we ook een specialist in huis die eventueel kan helpen mocht er twijfel zijn tussen enkele voertuigen. In dat geval koppelen jullie best gewoon even op mail terug waarnaar jullie op zoek zijn. Dan zoeken wij mee naar het meest geschikte voertuig uit het aanbod.

Gaat deze aankoop gepaard gaat met aandelen?

De aankoopcentrale gaat niet gepaard met een verplicht aandeelhouderschap van de streekintercommunales. De financiering van de aankoopcentrale verloopt via een commissie per aangekocht voertuig.