Het team Klimaat van SOLVA werkt rond meerdere thema’s: beleid & verbreding, vergroening, energie, mobiliteit, water, duurzame consumptie, educatie & sensibilisering. We werken projecten uit in opdracht van de steden en gemeenten, voor verschillende doelgroepen:

  • Gemeenten
  • Huishoudens
  • Tertiaire sector
  • Industrie
  • Landbouw

Jouw SOLVA experts