Verplaatsingen zijn een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven. De manier waarop wij ons verplaatsen, heeft een impact op onze CO2-uitstoot en dus op het klimaat. Om die impact te reduceren, streven we naar een toekomstbestendige manier van vervoer. De belangrijkste principes die we hanteren zijn het STOP-principe, het verkiezen van stappers, trappers, openbaar en gemeenschappelijk personenvervoer, en inzet op koolstofvrije (deel)mobiliteit. Ontdek onze duurzame mobiliteitsprojecten.

SOLVA projecten

Jouw SOLVA expert