Energie is onlosmakelijk verbonden met het klimaat. De boodschap is duidelijk: we moeten zo snel mogelijk van fossiele energie af en onze broeikasgasemissies reduceren. Dat doen we volgens het principe van de Trias Energetica. In eerste instantie beperken we onze energievraag, door te investeren in energie-efficiëntie en renovatie. In tweede instantie zetten we maximaal in op hernieuwbare energie. Onder het thema energie werken we bij SOLVA dus rond energie-efficiëntie, renovatie, hernieuwbare energie …

SOLVA projecten

Jouw SOLVA expert