Klimaatverandering veroorzaakt extreem weer zoals zware regenbuien of langere periodes van regen, maar ook extreme hitte of langere periodes van droogte. Door de sterke afname van hernieuwbaar oppervlaktewater, de lage grondwaterstanden en het verhoogde risico op overstromingen, is het belangrijk goed om te springen met het beschikbare (regen)water.  Onder het thema ‘water’ werken we bij SOLVA rond droogte, wateroverlast, ontharding, infiltratie, buffering en hergebruik.

SOLVA projecten

Jouw SOLVA experten