Klimaatverandering veroorzaakt extreem weer zoals zware regenbuien of langere periodes van regen, maar ook extreme hitte of langere periodes van droogte. Door de sterke afname van hernieuwbaar oppervlaktewater, de lage grondwaterstanden en het verhoogde risico op overstromingen, is het belangrijk goed om te springen met het beschikbare (regen)water. Ook in eigen huis en tuin kunnen we een belangrijke klimaatadaptieve bijdrage leveren door hemelwater op te vangen en te hergebruiken. Onder het thema ‘water’ werken we bij SOLVA rond droogte, wateroverlast, ontharding, infiltratie, buffering en hergebruik.

SOLVA projecten

Jouw SOLVA experten