Eerste Hulp Bij Energiegemeenschappen

Heb je een idee of wil je initiatief nemen om samen met anderen energie op te wekken, te delen, op te slaan of efficiënt in te zetten?

Via Eerste Hulp Bij Energiegemeenschappen biedt streekintercommunale SOLVA en het Energiehuis SOLVA je de nodige kennis, begeleiding en coaching aan. Een energiegemeenschap is gericht op duurzame oplossingen rond energiedelen, energieopslag, oplaaddiensten, elektrische mobiliteit, energiebesparing of energie-efficiëntie.

Het doel?

 • Het aandeel hernieuwbare energie opdrijven om onze CO2-uitstoot te verminderen.
 • Energie via lokale samenwerking  voordeliger en toegankelijk maken voor iedereen, ook kwetsbare doelgroepen.

Voor wie?

 • Lokale besturen, OCMW’s en energiehuizen
 • Kmo’s
 • Scholen, zorginstellingen, verenigingen
 • Coöperaties, Verenigingen van Mede-Eigenaars, burgers …

Welke ondersteuning?

Eerste Hulp Bij Energiegemeenschappen biedt begeleiding op jouw maat. De ondersteuning dient om knelpunten van energetische, technische, economische, juridische, communicatieve of organisatorische aard te verhelpen.

Welke projecten?

Heel wat projecten komen in aanmerking voor Eerste Hulp Bij Energiegemeenschappen. We inspireren je graag met enkele mogelijke projecten:

 • Energie delen door zonnepanelen te installeren op appartementsgebouwen
 • Zonne-energie inzetten voor laadinfrastructuur en gedeelde elektrische voertuigen
 • Delen van laadpalen met burgers, met of zonder betrokkenheid van je stad of gemeente
 • Zonnepanelen op publieke gebouwen om de energie te delen of gedeelde elektrische mobiliteit aan te bieden
 • Projecten die zowel energie-efficiëntie als inclusiviteit nastreven (renovaties, verwarming, verbruik …)
 • Projecten rond collectieve warmteproductie of het benutten van restwarmte via een collectief warmtenet

 

Heb je een idee of wil je actie ondernemen?

Meld hier eenvoudig je project aan

 

Het warm water hoeft geen twee keer uitgevonden te worden. Op deze pagina lijsten we een aantal interessante tools voor energiegemeenschappen (in spe) op:


EHBE belangrijk instrument in Lokaal Energie- en Klimaatpact

Door het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) zijn steden en gemeenten een belangrijke motor in de energie- en klimaattransitie. Meteen de reden waarom de Vlaamse Overheid via het Agentschap Binnenlands Bestuur de streekintercommunales en energiehuizen inschakelde om als “Technische Assistentiehubs” (TEAH) de lokale besturen te ondersteunen via Eerste Hulp Bij Energiegemeenschappen. De steden en gemeenten die het LEKP 2.1 ondertekenden, hebben de ambitie om 1 op 500 inwoners toegang te geven tot activiteiten van een energiegemeenschap. Via een trekkingsrecht krijgen zij gegarandeerd begeleiding via EHBE om die doelstelling te behalen. Ook andere lokale besturen verenigingen, scholen, kmo’s en burgers kunnen via eenvoudige aanmelding begeleiding krijgen.

De Eerste Hulp Bij Energiegemeenschappen verloopt volgens centrale aanmelding en decentrale ondersteuning. De aanvragen voor ondersteuning worden centraal beheerd maar de begeleiding gebeurt in je eigen regio via je streekintercommunale of energiehuis. De 12 partners werken heel nauw samen om zoveel mogelijk kennis en expertise te delen zodat sterke projecten kunnen opgeschaald en elders gekopieerd worden. Het partnerschap wordt gecoördineerd door Intercommunale Leiedal en Vlinter (VVSG). De Vlaamse Regering voorziet een werkingsbudget van in totaal 3 miljoen euro voor de komende drie jaar.


VEEL GESTELDE VRAGEN

Welke ondersteuning kan mijn stad of gemeente krijgen?

Je streekintercommunale (of Energiehuis voor Limburg) is de komende 3 jaar jouw aanspreekpunt voor Eerste Hulp Bij Energiegemeenschappen.

Leven er in jouw stad of gemeente gemeente ideeën rond energie bij burgers, scholen, bedrijven of het lokaal bestuur zelf? Wil je als lokaal bestuur je zonne-energie of laadpalen graag delen met je meest kwetsbare inwoners, maar weet je niet waar te beginnen? Roep dan zeker Eerste Hulp Bij Energiegemeenschappen in via jouw streekintercommunale (of Energiehuis voor Limburg).

Samen bekijken we het potentieel, schaven we bij waar nodig bij en helpen we je verder op weg. De ondersteuning kan van energetische, technische, economische, juridische, communicatieve of organisatorische aard zijn, afhankelijk van jouw behoefte.

De lokale besturen die het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.1 ondertekenden, engageerden zich om 1 per 500 inwoners toegang te geven tot de activiteiten van een energiegemeenschap tegen eind 2025. Om deze ambitie mee waar te maken, reserveerde de Vlaamse overheid extra middelen op basis van van het aantal inwoners. Deze lokale besturen kunnen dus rekenen op extra hulp en ondersteuning.

Overzicht lokale besturen die het LEKP 2.1 ondertekenden.

Welke voordelen kan een energiegemeenschap opleveren voor mij?
Hoe kan ik als burger lid worden van een energiegemeenschap?
Welke acties komen in aanmerking voor Eerste Hulp Bij Energiegemeenschappen?
Hoe verloopt de procedure voor Eerste Hulp Bij Energiegemeenschappen?
 1. Aanmelding en screening: Heb je een idee of wil je initiatief nemen om samen met anderen energie op te wekken, te delen, op te slaan of efficiënt in te zetten? Meld je dan hier aan. Op basis van je aanmelding bekijken we vanuit EHBE of de trekker al een goed zicht heeft op de activiteiten, doelgroepen en partners.

   

 2. Uitwerking idee: Samen met jou verzamelen we alle nodige info om zicht te krijgen op onder meer de haalbaarheid en opschaalbaarheid van je projectvoorstel. We stemmen dit af met het lokaal bestuur en de stuurgroep van EHBE.

   

 3. Uitwerking concept en business case: in kaart brengen van de sociale, ecologische, economische, technologische aspecten  en impact van je project en de verdere uitwerking in een business case. De trekker en EHBE maken samen de aanzet en preciseren timing, KPI’s, mensen, middelen, resources, mogelijke drempels en verdere rol EHBE.

   

 4. Uitvoering pilootproject: Implementatie business case, evaluatie op basis van KPI’s en inschatting opschaalbaarheid.
Hoe kan ik een energiegemeenschap oprichten?

Energiegemeenschappen van burgers (EGB) en hernieuwbare-energiegemeenschappen (HEG) moeten zich aanmelden bij de VREG. Dat is wettelijk verplicht vanaf 1 januari 2022 en moet gebeuren binnen 30 dagen na oprichting van de energiegemeenschap.

Moet ik een melding indienen bij de VREG?

 • Er zijn ook vormen van energiedelen waarvoor u geen energiegemeenschap hoeft op te richten, zoals energiedelen met uzelf en energiedelen in een appartementsgebouw of in een multifunctioneel gebouw. Deze vormen van energiedelen hoeft u niet te melden bij de VREG, enkel bij bij Fluvius via Mijn Fluvius. Meer informatie over energiedelen vind je op deze pagina.
 • In geval van energiedelen binnen een energiegemeenschap, zou uw energiegemeenschap geregistreerd moeten zijn in de KBO en zou u dus in het bezit moeten zijn van een KBO-nummer. Enkel in dat geval dient u een melding te doen bij de VREG.

Meer informatie? www.vreg.be/nl/energiegemeenschappen

CONTACT