Gratis klimaatscan voor landbouwers met melkveebedrijven

16/02/2023
Klimaat

Landbouwers merken de gevolgen van de klimaatsverandering als eerste. Binnen het KlimRek-project werken ILVO, Boerenbond en VITO een klimaattraject uit voor onder andere de melkveehouderij.

Op zoek naar melkveehouders

Het KlimRek-team is op zoek naar melkveehouders die met hun bedrijf in een klimaattraject willen stappen. Landbouwers kunnen zich inschrijven voor het uitvoeren van een gratis klimaatscan en begeleidingstraject op hun melkveebedrijf. Zo’n scan is een handige tool voor landbouwers die klimaatbewust aan landbouw willen doen en daar ook slimme economische keuzes in willen maken.

Klimaatscan en begeleidingstraject

Met de inzichten uit de scan reikt KlimRek landbouwers handvaten aan om hun bedrijfsvoering op een rendabele manier klimaatslimmer en -robuuster te maken. Een consulent adviseert en ondersteunt de landbouwers bij het nemen van economisch en praktisch haalbare klimaatmaatregelen.

De landbouwers krijgen een inzicht in het volledige milieuprofiel van hun bedrijf. Deelnemende bedrijven worden intensief door klimaatconsulenten ondersteund en stappen mee in een traject waarin melkveehouders van experten en van elkaar leren. Samen gaan ze op zoek naar manieren om de bedrijfsvoering klimaatvriendelijk én -robuuster te maken.

Meer informatie

Je vindt alle informatie over dit project op www.klimrekproject.be.

Gerelateerde artikelen