Buurtbewoners en scholen meten samen verkeersimpact

27/04/2023
Mobiliteit

Een primeur in Herzele die kan tellen want inwoners en lokale scholen slaan de handen in elkaar om het verkeerseffect van een schoolstraat te meten. Dat doen ze met slimme verkeerstellers van Telraam. Een twintigtal bewoners van Herzele centrum ontvingen hiervoor op 10 maart hun telraampakket. SOLVA ondersteunt mee dit pilootproject.

Om te beginnen brengen de verkeerstellers het aantal auto’s, voetgangers, fietsers en zwaar verkeer dat voorbijkomt in kaart. Bovendien meten luchtkwaliteitsmetingen de stikstofdioxide, het roet en het fijn stof. Dit alles wordt vervolgens ondergebracht in een overzichtelijk dashboard waarmee ten slotte op een laagdrempelige manier gecommuniceerd kan worden.

Primeur in Vlaanderen

Aan de hand van kwalitatieve sensoren kunnen we een beeld krijgen van de impact op het vlak van verkeer en luchtkwaliteit. Het feit dat bewoners verschillende types sensoren zullen beheren en zo samen het effect van de schoolstraat op verschillende aspecten zullen meten, is een primeur voor Vlaanderen.” aldus Lieven Raes, projectcoördinator van COMPAIR bij Digitaal Vlaanderen.

De deelnemende scholen krijgen lesmateriaal gebaseerd op de resultaten van de metingen. Dat helpt om leerlingen op een andere manier te laten nadenken over mobiliteit. Het lesmateriaal wordt in basisscholen GBS De Kersentuin en Vrije Basisschool Herzele ingezet, evenals in middelbare school Sint-Paulusinstituut. Leerkrachten en directie werken hiervoor samen met COMPAIR.

De bedoeling is om in dit project bewoners en bezoekers te laten nadenken over hoe we ons verplaatsen. Daarnaast stimuleren we hen om zich op een andere manier te verplaatsen. We zijn uiteraard benieuwd naar de resultaten. Tot slot zijn we blij dat we samen de effecten van de installatie van de tijdelijke schoolstraat gaan kunnen monitoren.” besluit schepen voor mobiliteit Ronny Herremans.

Meer informatie over dit project is terug te vinden via https://www.wecompair.eu/flanders?lang=nl

De metingen kaderen binnen het Europese project COMPAIR dat als doel heeft om de luchtkwaliteit te verbeteren. De deelnemende partners zijn: SOLVA Intercommunale, Gemeente Herzele, Sint-Paulus Herzele, VBSH – Vrije Basisschool Herzele, GBS De Kersentuin, Digitaal Vlaanderen, Vlaamse Milieumaatschappij, Mobiel 21 en Telraam.

Gerelateerde artikelen