TERUG

Aalst – Centrum – Moorsel

Rond de Gudulakapel in Moorsel zijn niet minder dan 96 begravingen aangetroffen. Deze dateren uit de volle middeleeuwen tot het begin van de 20ste eeuw. In enkele gevallen, en dit vooral bij de recentere 18de en 19de-eeuwse begravingen, werden ook religieuze voorwerpen bloot gelegd. Aan de hand van de fasering van verschillende 12de-eeuwse grachten werd duidelijk dat er in de loop van die eeuw belangrijke bouwactiviteiten plaatsvonden in Moorsel die een gedeeltelijke herinrichting van het centrum en heraanleg van het kerkhof omvatten. Opmerkelijk in deze zone was de vondst van een buidelvormige handgevormde pot uit de Merovingische of vroeg-Karolingische periode. Daarnaast zijn nog verschillende sporen van bewoning (paalsporen, waterput) uit de volle middeleeuwen teruggevonden.


Foto’s


Contacteer ons