TERUG

Aalst – Esplanadeplein

Stad Aalst plant op het Esplanadeplein de bouw van een ondergrondse parking. Tegelijkertijd zullen de rioleringen rond de parking en onder de Dendermondsesteenweg vernieuwd en ontdubbeld worden. Deze werfzone bevindt zich grotendeels binnen de archeologische zone van de Stad Aalst waardoor een archeologisch traject verplicht is.
Op basis van oude kaarten is geweten dat de laatmiddeleeuwse stadsomwalling aan de zuidzijde van het Esplanadeplein lag. Ter hoogte van de Kattestraat  was er in de late middeleeuwen een stadspoort met een brug over de stadsgracht. Op de plaats waar nu de parking is, liep een weg, waarlangs huizen stonden. Zowel op de ondergrondse parking als op de locatie van nieuwe ontdubbelde riolering zal de bodemingreep een grote impact hebben op het bodemarchief.
Om een inschatting te kunnen maken van de restanten in de ondergrond en de bewaring ervan te bestuderen, is in het voorjaar van 2020 eerst een vooronderzoek gebeurt. In het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021 is reeds een deel van het plein onderzocht. Het onderzoek leverde onschatbare informatie op over de middeleeuwse en postmiddeleeuwse verdedigingswerken van de stad Aalst. Ook een bunker uit WOII kwam aan het licht.


Foto’s


Film


Contacteer ons