TERUG

Aalst – Regionaal bedrijventerrein Zuid IV

Opdrachtgever:

SOLVA / Stad Aalst 

In uitvoering van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst is het regionaal bedrijventerrein Zuid IV ontwikkeld. Deze zone ligt naast de expresweg Aalst-Ninove (N45) en vormt een uitbreiding op het industriegebied Aalst – Zuid III langsheen de Industrielaan dat rechtstreeks aantakt op het op- en afrittencomplex van de E40. Sinds 2016 zijn alle percelen op dit bedrijventerrein toegewezen met een totale verkoopbare oppervlakte van ± 16 ha, met een verwachte tewerkstelling van 262 personen. De in 2012 opgerichte Vereniging van mede-eigenaars (VME) staat in voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke voorzieningen zoals de groenbuffers, wadi’s (regenwateropvang) en de bluswatervijver. Deze specifieke juridische constructie werd door SOLVA ontwikkeld en hier voor het eerst toegapast. In dit systeem is voorzien dat alle bedrijven die zich op het bedrijventerrein vestigen, naast de private kavel, ook gemeenschappelijke delen in mede-eigendom hebben en samen beheren, en daartoe allen deelnemen aan een Vereniging van mede-eigenaars. In deze structuur neemt SOLVA de taak van syndicus op zich en kan deze naast het beheer van de gemene delen een faciliterende rol opnemen voor andere gemeenschappelijk initiatieven zoals bewegwijzering, energiebeheer, beveiliging, parkeervoorziening, kinderopvang,…

Aalst Zuid IV

LiggingGelegen aan de Waterkeringstraat en ingesloten door de expresweg Aalst-Ninove (N45) en de spoorlijnen Brussel-Gent (50) & Brussel-Oostende (50A), toegang via spoorwegonderdoorgang langs de Industrielaan (Aalst - Zuid III) Fase

Fasevoltooid

Afbeeldingen

Contactpersoon

Koen De Mesel
Parkmanager

[email protected]
053 64 65 25