TERUG

Erpe-Mere – Kapelhofstraat – Erondegem

De gemeente Erpe-Mere plant de herinrichting van dorpscentrum rond de parochiekerk Sint-Pieter-in-Banden, de Kapelhofstraat en Eksterberg. Hierbij wordt eveneens onder meer een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel aangelegd.

Erondegem wordt in historische bronnen voor het eerst vermeld in 868 of 869 als Eroldingeheim in pago Bragbattensi. Verder is er echter zeer weinig geweten over het ontstaan en de vroege ontwikkeling van het dorp. Eventuele archeologische overblijfselen in het dorpscentrum zijn een laatste getuige van deze dorpsontwikkeling en dreigen verloren te gaan met de geplande werken. Voor de aanvang van de werken is er daarom een archeologisch vooronderzoek d.m.v. een bureaustudie en een proefputtenonderzoek uitgevoerd.

Tijdens het vooronderzoek zijn er sporen en vondsten uit verschillende periodes aan het licht gekomen. Enkele hiervan zijn effectief in de volle middeleeuwen of zelfs iets vroeger te dateren ( in de 10de tot 12de eeuw n. Chr.). Om de informatie die ze bieden niet te verliezen zullen de zones waarin deze sporen voorkomen binnenkort worden opgegraven.


Foto’s