TERUG

Erpe-Mere – Kapelhofstraat – Erondegem

De gemeente Erpe-Mere plant de herinrichting van dorpscentrum rond de parochiekerk Sint-Pieter-in-Banden. Hierbij wordt onder meer een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Een archeologisch onderzoek bleek na een bureau- en proefputtenonderzoek noodzakelijk.  Erondegem wordt in historische bronnen voor het eerst vermeld in 868 of 869 als Eroldingeheim in pago Bragbattensi. In een oorkonde van huwelijkscontract uit 1057 is er ook voor het eerst sprake van de parochiekerk. Verder is er weinig geweten over het ontstaan en de vroege ontwikkeling van het dorp. De archeologische restanten zijn dus een belangrijke bron van informatie voor de geschiedenis van Erondegem. Tijdens de opgraving zijn sporen uit verschillende periodes aangetroffen. De jongste sporen zijn te linken aan de restanten van een hoeve die pas in de jaren ’70 is afgebroken, maar die dateert uit de 19de eeuw. De kelder van deze hoeve, enkele muren, een beerput en de geplaveide binnenkoer met waterput zijn nog duidelijk herkenbaar tijdens de opgraving. Onder de Kapelhofstraat en op het kerkplein zijn tussen en onder de 19de en 20ste-eeuwse muren en kelders nog heel wat oudere sporen bewaard gebleven. Het gaat om sporen die te linken zijn aan bewoning die tussen de 10de en 12de eeuw te dateren is. Aan de noordelijke rand van het opgravingsgebied (aan de kant van de kerk) is een kelder vrij gelegd die was opgetrokken uit natuursteen en baksteen en die voorzien was van een grote toegangstrap. De kelder is na het gebruik volledig ontmanteld en diende als steengroeve, waarna men binnen de muren dieper heeft gegraven, om het fijne zand te recupereren. Dit zand is immers uitermate geschikt voor de aanmaak van mortel, en is wellicht daarvoor gedolven. Zowel de kelder als de zandwinningskuil die de kelder afdekt, zijn tussen de 14de en de 16de eeuw te dateren. De gegevens uit de opgraving werpen een nieuwe kijk op de ontstaansgeschiedenis van Erondegem, en tonen aan dat het dorp wellicht een stuk ouder is dan tot nog toe is aangenomen.


Foto’s


Contacteer ons