TERUG

Kruisem – Containerpark – Kruishoutem

De opgravingen te Kruishoutem brachten een voorheen onbekende middeleeuwse woonkern aan het licht.  Deze is terug te voeren tot de vroegste geschiedenis van Kruishoutem. In de 10de – 11de eeuw lag deze nederzetting, door het in cultuur brengen van de gronden langs Sint-Elooiskeer, mee aan de oorsprong van het huidige cultuurlandschap ten oosten van het dorpscentrum. De opgraving leverde vanuit dit oogpunt ook een belangrijke bijdrage aan de kennis over de landschapsvorming in het zuiden van Oost-Vlaanderen.


Foto’s


Contacteer ons