TERUG

Ninove – Doorn Noord Verbindingsweg

In het kader van de ontsluiting van het toekomstige bedrijventerrein Doorn Noord voerde SOLVA  tijdens de maanden februari en maart 2021 een archeologische opgraving uit op een terrein tussen de Okegembaan en de Aalstersesteenweg te Ninove.
De archeologen troffen er gelijkaardige sporen aan als op de opgravingen op de locatie van het bedrijventerrein zelf, gelegen aan de andere kant van de Aalstersesteenweg.
Er werden in eerste instantie resten van militaire kampementen teruggevonden, die vermoedelijk te dateren zijn in 1692 en/of 1693. Het gaat om kleine uitgegraven zitkuilen, waarin werd gekookt door en voor de soldaten van het kamp. Daarin worden soms resten van kookpotten, pijpjes of andere voorwerpen teruggevonden.
Daarnaast werden ook bewoningssporen teruggevonden uit een veel oudere periode : er werden verschillende kuilen onderzocht, die nederzettingsafval bevatten uit de periode rond ca. 800 – 450 voor Chr. In één van die kuilen werden op de bodem verschillende weefgewichten teruggevonden, gebruikt bij een verticaal weefgetouw.
De opgraving biedt een mooie aanvulling op de resultaten van de grootschalige opgravingen aan de overkant van de Aalstersesteenweg.


Foto’s


Contacteer ons