TERUG

Ninove – Kloosterweg

De terreinen voor de Abdijkerk te Ninove zullen in 2023 een metamorfose ondergaan. In opdracht van Stad Ninove zullen archeologen van SOLVA gedurende enkele maanden een archeologisch onderzoek uitvoeren. Het archeologisch onderzoek gebeurt in het kader van de geplande rioleringswerken en de aanleg van het Abdijplein. Deze werken hebben een grote impact op de ondergrond en eventuele archeologische resten die daarin bewaard zijn. Historisch en eerder archeologisch onderzoek toonden aan dat er vanaf de tweede helft van de 12de eeuw al een abdij op de locatie aanwezig was. Het huidige onderzoek verwacht ook oudere vondsten te ontdekken.

Het huidige archeologische onderzoek levert al nieuwe informatie op over de oudste bouwfases van de abdij (romaanse en gotische fase) en over sporen die daaraan vooraf gaan. De doopkapel van de huidige kerk blijkt gebouwd te zijn op de funderingen van één van de torens van de romaanse kerk. Op een groot deel van het opgravingsvlak lag het imposante gastenkwartier van de abdij. Hoewel dit werd afgebroken aan het einde van de 18de eeuw, bleven in de ondergrond verschillende muur- en vloerresten bewaard. Daarnaast vonden de archeologen de rioleringen en een beerput van het gastenkwartier terug. Naast de restanten van de abdij zijn er ook sporen aangetroffen die nog ouder zijn. Deze wijzen er op dat de plaats reeds bewoond werd van in de volle middeleeuwen, nog voor er sprake was van de abdij. Verder onderzoek kan inzicht geven over hoe deze sporen te verbinden zijn met het ontstaan en de ontwikkeling van de Stad Ninove.


Foto’s


Contacteer ons