TERUG

Oudenaarde – Markt

Het archeologisch onderzoek op de Markt gebeurde naar aanleiding van de aanleg van een gescheiden rioleringstelsel en de geplande herinrichting van de Markt. De opgravingen op de Markt boden een unieke gelegenheid om de hypothesen over de stadsontwikkeling te toetsen aan de archeologische sporen. Het onderzoek leverde alvast enkele verrassende resultaten op over de oudste geschiedenis van de stad.

De oudste sporen blijken te dateren uit de periode 10de-12de eeuw. Het gaat hierbij onder meer om zandwinningskuilen en menselijke begravingen. Onverwacht was de aanwezigheid van een aantal wegen die tot ver in de 13de eeuw op de latere Markt in gebruik bleven. Is de eerste markt van Oudenaarde, de Vismarkt of Garenmarkt, misschien eerder een straatmarkt dan een markt op een plein? De gracht van de eerste stadsomwalling, die volgens de hypothese onder de Markt gesitueerd werd, is niet gevonden. Wel bleek uit het onderzoek dat de aanleg van de Markt en de bouw van het Oude Vleeshuis rond 1300 gesitueerd moeten worden. De opgravingen leverden ook een grote hoeveelheid vondsten op: er werden unieke restanten uit de prehistorie aangetroffen, een collectie van maar liefst 96 penningen uit de 13de eeuw, een menselijk skelet begraven in een houten ton en een haard met schouwornamenten in de vorm van een mannen- en een vrouwenhoofd. Ongetwijfeld zal tijdens de verwerking van de resultaten nog vele nieuwe inzichten verkregen worden.


Foto’s


Film


Contacteer ons