TERUG

Sint-Lievens-Houtem – Letterhoutemdorp – Letterhoutem

De heraanleg van het kerkplein/parking en de groenzone met de aanleg van een wadi en buffergracht in het centrum van Letterhoutem gaf aanleiding tot een archeologisch onderzoek uitgevoerd door SOLVA in maart 2022. Het projectgebied is gelegen binnen de historische kern van Letterhoutem, nabij de parochiekerk, het Sint-Pietershof en de vroegere omgrachte hoeve/mottekasteel ’t Goed Daerup. De opgraving leverde sporen op uit de volle, late en postmiddeleeuwen. Van de vroegste occupatie van de percelen zijn er niet veel sporen bewaard. Twee paalsporen en één gracht kunnen met zekerheid door radiokoolstofanalyse in de volle middeleeuwen geplaatst worden, alsook één greppel op basis van het aardewerk. De overige paalsporen en greppels/grachten dateren mogelijk eveneens uit deze vroege periode. Vanaf de 11de eeuw is er dus enige activiteit op het projectgebied zonder die evenwel goed te kunnen duiden. De late middeleeuwen en het begin van de postmiddeleeuwen worden gekenmerkt door talrijke kleine en middelgrote kuilen, merendeel ondiep bewaard. De kuilen vertonen een kleine variatie in vulling, vorm in grondplan en in doorsnede. Gezien de leembodem, zouden de meeste kuilen in verband gebracht kunnen worden met lokale kleinschalige leemontginning nabij de parochiekerk. Het hoge aantal kuilen op een klein oppervlakte wijst hierbij wellicht op een continuïteit vanaf mogelijk de 13de eeuw tot in de 16de eeuw. Uit één kuil kwamen fragmenten van een lavabo, een eerdere zeldzame vondst te dateren in de tweede helft van de 15de – eerste kwart 16de eeuw. Dergelijke bolvormige potten met twee oren en twee tuiten werden gebruikt als waterbekken bij de rituele handwassing in adellijke of religieuze kringen en zou zelfs symbool staan voor de zuiverheid van Maria.


Foto’s


Contacteer ons