TERUG

Zottegem – Spelaan – Leeuwergem

Op het terrein zijn er zowel bewoningssporen (bronstijd, ijzertijd) als sporen van begraven teruggevonden (vroege/ late ijzertijd) uit de metaaltijden teruggevonden.

De meeste archeologische sporen dateren echter uit de Romeinse periode. Op de terreinen bevindt zich een Romeinse, landelijke nederzetting die ontsloten was door een aarden weg. De nederzetting strekt zich in de lengte langs deze weg uit. De archeologen ontdekten maar liefst 12 houten woonhuizen. Rondom de bewoningskern ligt een bijhorende begraafplaats met talrijke crematiegraven. Zeer opmerkelijk zijn ook de bijzonder grote uitgravingen langsheen de weg, die wellicht gebeurden met het oog op leemontginning.


Foto’s


Contacteer ons