Arbeiders archeologie

solliciteren

Jouw profiel

 • Geen specifieke diplomavereisten;
 • Grondige kennis van het Nederlands;
 • Fysiek zwaar werk aankunnen;
 • In staat richtlijnen mbt graafwerken correct om te zetten in de praktijk;
 • In staat om in teamverband te werken;
 • Sterke bekommernis om eigen en andermans veiligheid;
 • Zin voor orde, netheid en hygiëne;
 • Stiptheid om afspraken na te komen;
 • Zorgzaam omspringen met gereedschap, toestellen en materiaal;
 • Archeologische ervaring geldt als een pluspunt

Aanbod

Tijdelijke uitbreiding van het team. Mogelijkheid tot contract bepaalde duur, periode afhankelijk van de planning (vermoedelijk juni 2024 tot november 2024) met eventueel kans op verlenging.

Het salaris bij een openbare organisatie ligt op voorhand vast. Er zijn barema’s van toepassing. Je brutosalaris, in een voltijdse functie – geïndexeerd, bedraagt tussen de €2.479,50 en3.331,84 bruto per maand.

Naast dit loon zijn er ook nog enkele extralegale voordelen zoals een groepsverzekering, maaltijd- en ecocheques, en andere gangbare sociale voorzieningen.

Daarnaast kom je in een organisatie terecht die niet enkel streeft naar een kwalitatieve, hoge output maar die ook oprecht de grootste aandacht besteedt aan haar medewerkers en hun welzijn.

Plaats tewerkstelling

9600 Ronse

Daarnaast ben je flexibel inzetbaar in diverse projecten, onder wijzigende (weer)omstandigheden en op diverse werkplekken binnen het werkingsgebied. Occasioneel magazijnwerk te Erembodegem.

Hoe solliciteren?

Bezorg ons jouw CV via e-mail

[email protected]

of bel ons op het nummer 053/64.65.20.

 De verkennende gesprekken vinden plaats op donderdag 20 juni en vrijdag 21 juni 2024 in ons gebouw op het industrieterrein Erembodegem.

Voor spoedige indiensttreding is SOLVA op zoek naar arbeiders archeologie voor onze site in Ronse. Je zal flexibel ingezet worden in diverse projecten, onder wijzigende (weers)omstandigheden en op diverse werkplekken binnen het werkingsgebied van SOLVA: de Vlaamse Ardennen en de Denderstreek.

 

Hoe solliciteren?

 Bezorg ons jouw CV via e-mail [email protected] of bel ons op het nummer 053/64.65.20.

 De verkennende gesprekken vinden plaats op donderdag 20 juni en vrijdag 21 juni 2024 in ons gebouw op het industrieterrein  Erembodegem.

Taakomschrijving

Je ondersteunt op aanwijzing van de (projectleider-) archeoloog bij de archeologische opgravingen en rapportages:

 • Je helpt mee bij de uitvoering van het archeologisch onderzoek;
 • Je assisteert en voert graafwerkzaamheden uit met schop, truweel, kruiwagen, … ;
 • Je assisteert bij archeologische opmetingen;
 • Je zorgt voor het zeven, reinigen, puzzelen en de voorlopige conservatie van archeologische vondsten;
 • Je assisteert bij inventarisatie van archeologische vondsten.

Competenties

Kerncompetenties

Samenwerken: uit je gedrag blijkt dat je de groepsobjectieven laat primeren boven het persoonlijke belang. Je werkt vlot samen, deelt ideeën, legt conflicten bij en creëert mee een gepast groepsgevoel.

Betrokken zijn en kwalitatief handelen: je stelt je borg voor het behalen van de doelstellingen van je eigen functie. Bij het uitvoeren van je taken leg je de lat kwalitatief voldoende hoog. Je voelt je hiervoor persoonlijk verantwoordelijk. Je laat organisatiebelangen primeren op persoonlijke belangen.

Functiespecifieke competenties

Samenwerken: uit je gedrag blijkt dat je de groepsobjectieven laat primeren boven het persoonlijke belang. Je werkt vlot samen, deelt ideeën, legt conflicten bij en creëert mee een gepast groepsgevoel.

Mondeling communiceren: je drukt je vlot en genuanceerd mondeling uit.

Informatie verwerken en begrijpen: je verwerkt informatie en instructies op een zodanige manier dat je de instructies correct kan uitvoeren en je ambigue informatie op de juiste manier interpreteert. Je kan je eigen kennis en vaardigheden evalueren.

Plannen en organiseren: je werkt efficiënte en overzichtelijke plannen uit in logische stappen en in functie van de prioriteiten. Je zet de vereiste middelen juist in.

Oplossingsgerichtheid: je voert toegewezen taken autonoom uit zonder hierbij anderen onnodig te betrekken. Je gaat gepast om met onverwachte wendingen door initiatieven te ontwikkelen binnen de grenzen van de functie en je eigen mogelijkheden. Je kan hiervoor diverse alternatieven genereren, de gepaste keuze maken en deze implementeren binnen het operationele werkveld.

Bereidheid om te verbeteren: je bent bereid bestaande processen en je eigen prestaties in vraag te stellen en te leren uit gemaakte fouten.

solliciteren