In het kader van het regionaal klimaatplan Zuid-Oost-Vlaanderen wil SOLVA een voorbeeldfunctie vervullen en werk maken van het verduurzamen van het woon-werkverkeer door bedrijfsfietsen aan te bieden aan haar werknemers.

Een raamovereenkomst voor het leasen van fietsen voor personeelsleden werd gegund aan Cyclis Bike Lease NV. Deze raamovereenkomst wordt opengesteld voor personeelsleden van de vennoten van SOLVA en hun onderlinge samenstellende entiteiten, zodat ook zij duurzame mobiliteit kunnen stimuleren.

De ministerraad van 18 september 2020 behandelde de rechtspositieregeling van de lokale en provinciale besturen naar aanleiding van de coronapandemie. Dit besluit creëert ook de mogelijkheid voor lokale besturen om personeelsleden op vrijwillige basis vakantiedagen en/of een gedeelte of een geheel van hun vakantietoeslag en/of een gedeelte of een geheel van hun eindejaarstoelage te laten ruilen tegen voordelen ter bevordering van de fietsmobiliteit.

Via de raamovereenkomst die SOLVA sloot met Cyclis Bike Lease kunnen de steden en gemeenten in Zuid-Oost-Vlaanderen nu eenvoudig aan de slag met fietsleasing voor hun personeelsleden.