Het decreet ‘Basisbereikbaarheid’ van de Vlaamse regering werd goedgekeurd op 20 juli 2018 en vormt de aanzet tot een hervorming van het Vlaamse mobiliteitsbeleid in het algemeen en het regionaal openbaar vervoer in het bijzonder.

Binnen basisbereikbaarheid wordt sterk ingezet op combimobiliteit waarbij gebruikers van het openbaar vervoer ook zelf nog een voor- of natraject doen, bijvoorbeeld met een (deel)fiets. Om de basisbereikbaarheid in de praktijk te brengen werden in Vlaanderen 15 vervoerregio’s samengesteld. De steden en gemeenten kunnen participeren in de vervoerregioraad en op deze manier het openbaar vervoer op hun grondgebied (mee)vormgeven.

SOLVA ondersteunt de lokale besturen in de vervoerregio’s Aalst en Vlaamse Ardennen en zetelt in beide regio’s zowel in de vervoerregioraad als in het dagelijks bestuur. Op deze manier werkt SOLVA actief mee aan de opmaak van een nieuw vervoersplan voor het openbaar vervoer in de regio en de opmaak van de eerste regionale mobiliteitsplannen. Deze plannen vormen de logische schakels tussen de lokale mobiliteitsplannen en het Vlaamse beleidsniveau.

Expert Mobiliteit

Nieuws