Eerstesteenlegging bouwproject Horebeke

20/03/2024
Publieke infrastructuur

Startschot van een uniek bouwproject in de dorpskern

Met de eerstesteenlegging in het centrum van Horebeke gaven burgemeester Cynthia Browaeys en schepen Hendrik Blommaert onlangs het startschot van een veelbelovend bouwproject dat het kerkplein van Horebeke zal opwaarderen. De gemeente Horebeke vroeg SOLVA om als bouwheer op te treden voor dit bouwproject.

Politiekantoor en publiek gebouw

De bestaande bebouwing op het dorpsplein wordt gesloopt en in de plaats komt er een modern kleinschalig politiekantoor. Daarnaast wordt nog een nieuwbouw opgetrokken met een polyvalente zaal en een noodwoning.

“Met het bouwen van deze noodwoning toont Horebeke dat we ook aandacht hebben voor mensen in nood en dat we ook op dat vlak de nodige investeringen doen”, zegt schepen Henrik Blommaert.

Voor dit deel van het project heeft de gemeente bovenop de eigen investeringen 50% subsidie ontvangen van minister van Wonen Mattias Diependale.

Tip van de sluier

Tijdens de eerstesteenlegging lichtte de architect een tip van de sluier op. Met enkele 3D-beelden toonde hij hoe het dorpsplein van Horebeke er in de toekomst zal uitzien.

Bij de bouw van het politiekantoor wordt de voorgevel van het gesloopte gebouw gereconstrueerd, met aandacht voor de aanwezige historische elementen. Zo wordt de historische waarde van het kerkplein behouden. Ook de omgeving behoudt de geest van het kerkplein, zodat de beleving op het plein en de nieuwe functies in elkaar overvloeien.

Volgens de ontwerper vormt dit project een naadloze overgang tussen het historische kerkplein en de achterliggende logistieke functies.

Hoppinpunt in groenzone

Ter hoogte van de bestaande gemeenteloods wordt de dorpsomgeving verrijkt met een Hoppinpunt, ingeplant in een groenzone. Met grindgazon en per 5 parkeerplaatsen wordt een boom aangeplant. In totaal is er ruimte voor 24 plaatsen, waarvan twee gereserveerd voor mindervaliden, 6 met laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en een fietsenstalling voor 5 gewone fietsen, 5 elektrische fietsen, 2 bakfietsen en een batterijkluis. Op het Hoppinpunt komen ook deelauto’s.

Materialen en uitvoering

De gebruikte materialen in het politiekantoor weerspiegelen de vroegere toestand. De gevel wordt afgewerkt met een cementering getrokken in halfsteensverband. De ramen en de deur in de voorgevel worden uitgevoerd in wit geschilderd houten buitenschrijnwerk. Ook de kroonlijst zal van wit geschilderd hout zijn. Het hellend dak wordt afgewerkt met kunstleien in ruitpatroon.

Voor de nieuwbouw wordt gekozen voor een houten gevelbeplanking. Die past enerzijds goed bij de materialen van het politiekantoor en integreert anderzijds goed in het groene landschap. Het buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd in wit aluminium.

Voor de buitenaanleg wordt gekozen voor waterdoorlatende kleiklinkers. De niveauverschillen op de site worden opgevangen door hellingen en een trap.

 

Gerelateerde artikelen