De Vlaamse Regering keurde op 12 maart 2021 een nieuwe kadernota goed. Voor 4 van de 5 provincies werden de referentieregio’s afgebakend. Voor Limburg kwam er een vervolgtraject. Op 4 februari 2022 besliste de Vlaamse Regering dat de 42 gemeenten van de provincie Limburg zullen behoren tot één referentieregio. Dit heeft als resultaat dat Vlaanderen verdeeld wordt in 15 referentieregio’s. De regio Zuid-Oost-Vlaanderen wordt opgesplitst in 2 werkingsgebieden, nl. Denderregio en Vlaamse Ardennen. Bij de Denderregio komen 7 besturen uit het werkingsgebied van intercommunale DDS.

De Vlaamse Regering wil met de regiovorming evolueren naar een bovenlokaal landschap waarbij de burgemeesters de spil vormen, waarbij de gemeenten zich organiseren in 15 referentieregio’s, waarbinnen de samenwerkings- verbanden worden geoptimaliseerd volgens het ‘matroejskamodel’ en waarbij er voldoende samen- werkingsmaturiteit is om het burgemeestersoverleg te laten uitgroeien tot een strategische forum voor de regio.

De lokale besturen zullen de werkingsgebieden van hun samenwerkingsvormen afstemmen op de regio’s. Dit gebeurt meteen voor de nieuwe samenwerkings- verbanden, en ten laatste op 1 januari 2031 voor bestaande.