Met het Doorbraakproject Denderregio (subsidieproject Labo Regiovorming) zet SOLVA in op een samenwerkingsmodel tussen de 14 lokale besturen en 2 intercommunales binnen de nieuwe referentieregio, met het oog op de gemeenschappelijke aanpak van de bovenlokale socio-economische uitdagingen, het opzetten van hefboomprojecten en het gezamenlijk aantrekken van subsidies hiervoor. In het kader hiervan wordt een gezamenlijke visie opgemaakt, gekoppeld aan concrete acties voor de socio-economische versterking van de Denderregio.