SOLVA zet zich in om kleine en grote bedrijven binnen onze streek (nieuwe) bedrijfsvestigingen aan te bieden. Dit gaat van het verkopen van beschikbare bedrijfsgebouwen tot het realiseren van nieuwe tewerkstellingsterreinen.

Een topprioriteit voor SOLVA is nieuwe beschikbare ruimtes voorzien voor het ontwikkelen van economische activiteiten binnen de regio. De door SOLVA ontwikkelde knowhow en de opgebouwde financiële middelen worden, in samenspraak met de aangesloten steden en gemeenten, maximaal aangewend voor de vestiging of hervestiging van economische activiteiten. Nieuwe bedrijventerreinen liggen ter studie, voor andere projecten worden percelen aangekocht en wordt de infrastructurele ontsluiting gerealiseerd, in nog andere projecten worden de bouwrijpe percelen aan nieuwe investeerders toegewezen.

SOLVA is in Vlaanderen de onbetwiste voorloper op het vlak van een gestructureerd management van bedrijventerreinen. Op alle nieuw ontwikkelde terreinen zijn een aantal uitrustingen en voorzieningen gemeenschappelijk eigendom van alle investeerders.
Deze worden beheerd door een Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) met SOLVA als syndicus. Deze juridische structuur biedt een platform voor een actief bedrijventerreinenbeleid en een structurele samenwerking tussen de bedrijven.

Tot slot krijgt de nazorg van de eerder ontwikkelde terreinen nog steeds de nodige aandacht. Daarbij staat voorop dat elk bedrijventerrein middels zijn investeerders een zo groot mogelijke bijdrage zou leveren tot het economisch weefsel van de streek. Door controle te houden op de voorgenomen verkopen en door leegstaande bedrijfsgebouwen terug te kopen en opnieuw te verkopen, wordt getracht de bedrijven die de grootste bijdrage leveren aan het economisch weefsel van de streek op de bedrijventerreinen te vestigen. Dit vormt onderdeel van het langetermijnbeleid, een beleid dat toelaat dat ook na de uitgifte van de terreinen actief kan worden ingegrepen in de activiteit op en evolutie van het betrokken bedrijventerrein.

SOLVA ondernemen
SOLVA ondernemen

Hoe kunnen we je helpen?

Neem contact op met Energiehuis SOLVA met al jouw energievragen. Vraag bij Energiehuis SOLVA je 'MijnVerbouwLening aan'. Denk je aan verbouwen, maar je weet niet hoe te beginnen,contacteer dan de renovatiecoach van SOLVA