De preventieadviseur van SOLVA kan in jouw bestuur allerlei taken vervullen om uw preventiedoelstellingen en het welzijn op het werk te optimaliseren.
Hieronder een greep uit de mogelijkheden.
 • Uitvoeren van de wettelijk vastgelegde taken van de interne preventieadviseur
 • Onderzoek naar arbeidsongevallen, opstellen van ongevallensteekkaarten, omstandig verslag (bij ernstige arbeidsongevallen)
 • Meewerken aan het opmaken van risicoanalyses en het adviseren van preventiemaatregelen
 • Meewerken aan het organiseren van opleidingen over o.a. interne noodprocedures, beeldschermwerk, persoonlijke beschermingsmiddelen, gevaarlijke stoffen, werken op hoogte, asbest, enz.
 • Deelnemen aan vergaderingen van het CPBW, syndicale overlegcomités
 • Deelnemen aan de werkplaatsbezoeken van de externe preventiedienst (arbeidsgeneesheer of preventieadviseur)
 • Begeleiden bij de inspectiebezoeken door Toezicht Welzijn op het werk
 • Begeleiden van doorlichting van scholen i.k.v. preventie en bescherming op het werk
 • Advies geven bij aankoop van arbeidsmiddelen, bij nieuwbouw of verbouwing van openbare gebouwen
 • Meewerken aan het opmaken van brandpreventiedossiers
 • Begeleiden van evacuatieoefeningen
2022 Preventie Website Project

Wil jij dit veilige team aansturen? Ontdek hier alles over deze vacature.

Team Preventie

Hoe kunnen we je helpen?

Neem contact op met Energiehuis SOLVA met al jouw energievragen. Vraag bij Energiehuis SOLVA je 'MijnVerbouwLening aan'. Denk je aan verbouwen, maar je weet niet hoe te beginnen, contacteer dan de renovatiecoach van SOLVA