TERUG

Regionaal Klimaatplan Zuid-Oost-Vlaanderen

5,08 ton. Dat is hoeveel C02 er in 2011 de lucht in werd geblazen per inwoner in Zuid-Oost-Vlaanderen. Een grote ecologische voetafdruk, en die kan kleiner. Daarom ondertekenden alle 21 steden en gemeenten in de regio het Burgemeestersconvenant. Ze engageren zich om tegen 2030 hun uitstoot met minstens 40% te verminderen, maar ook om onze regio voor te bereiden op het veranderende klimaat. Via het project “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” maken de steden en gemeenten, samen met SOLVA | Streekoverleg en de Provincie Oost-Vlaanderen, werk van een doorgedreven en ambitieuze klimaataanpak.

Want samen produceren we jaarlijks toch zo’n 2 miljoen ton C02. Als we bomen zouden planten om dat te compenseren, hebben we 2,3 keer ons grondgebied nodig!

Dus gaan we samen aan de slag om een paar ton te verliezen. 847.486 ton C02 om precies te zijn. De gemeenten geven het goede voorbeeld door de openbare verlichting te vervangen door LED, gebouwen te renoveren en het wagenpark te vergroenen.

Gezinnen zetten we op weg om beter te isoleren en te kiezen voor duurzame energie. Bedrijven, scholen en handelaars, maar ook landbouwers worden gestimuleerd en ontzorgd om zoveel mogelijk energie te besparen.

Ook ons vervoer schakelt een versnelling hoger. Door dichterbij huis te werken en te winkelen, meer en betere fietspaden aan te leggen en auto’s te delen, mindert het aantal autokilometers drastisch.

Zonnepanelen op elk geschikt dak, zonneboilers, warmtepompen en nieuwe windmolens zorgen voor lokale elektriciteit en warmte.

We geven water en groen meer plaats en maken onze regio weerbaar tegen de klimaatverandering.