Nieuws

  • 22 november 2019
Zonnepanelen en windturbines in landschap

Meer dan 400.000 euro subsidies naar Zuid-Oost-Vlaanderen voor energieprojecten met een belangrijke CO2-besparing

In het voorjaar van 2019 konden steden en gemeenten bij de Vlaamse Overheid een subsidieaanvraag indienen voor nieuwe lokale energie-investeringsprojecten.
Logo Sure2050
  • 9 oktober 2019

Verduurzamen gemeentelijk patrimonium

De gemeenten Ninove, Sint-Lievens-Houtem, Herzele en Haaltert hebben zich kandidaat gesteld om het opleidingsprogramma te volgen in kader van Sure 2050.
School met zonnepanelen op het dak
  • 9 oktober 2019

Zonnepanelen plaatsen op het dak van scholen

Energiezuinige schoolgebouwen zijn de gebouwen van de toekomst. Investeren in zonnepanelen die hernieuwbare energie opwekken, levert tweemaal winst op:    1. Een blijvende CO2-reductie, wat goed is voor het klimaat;
Vondst van beenderen
  • 7 november 2019

Primeur op nieuwe tentoonstelling 'Landschap door.grond' in Velzeke

Op zondag 10 november 2019 opent op de Provinciale erfgoedsite Archeocentrum Velzeke de nieuwe tentoonstelling ‘Landschap door.grond. Tien jaar archeologisch onderzoek in Zuid-Oost-Vlaanderen’, in samenwerking met de intergemeentelijke archeologische dienst SOLVA.
Cover milieucontract extra projecten 2019
  • 9 oktober 2019

Nieuwe klimaatprojecten in milieucontract Provincie

Zes nieuwe klimaatprojecten geven uitvoering aan lokale klimaatplannen! 
Grafiek Energie-ID
  • 9 oktober 2019

Meten is weten

De belangrijkste CO2-uitstoot in onze regio is afkomstig van de verwarming van gebouwen (47%) en van mobiliteit (29%).
College stad Ninove, SOLVA, bedrijven achter bouwblokken bedrijventerrein Doorn Noord
  • 23 oktober 2019

Eerste stenen duurzaam bedrijventerrein Doorn Noord gelegd

Op woensdag 23 oktober 2019 hebben de stad Ninove, intercommunale SOLVA en enkele bedrijven de symbolische eerste steen van het duurzaam bedrijventerrein Doorn Noord gelegd.
Mensen die een pijl vormen
  • 9 oktober 2019

De burgerschool komt naar Oost-Vlaanderen

Energiecoöperaties, Repair Cafés, gereedschapsbibliotheken, kinderfietsdeelsystemen, initiatieven rond lokale voeding... worden vaak opgezet door ondernemende burgers.
Klimaattafel Denderleeuw
  • 9 oktober 2019

Uitvoering klimaatplannen door burgerparticipatie

Deze zomer deed SOLVA | Streekoverleg een oproep naar 20 Zuid-Oost-Vlaamse steden en gemeenten om deel te nemen aan twee nieuwe projecten: