12/01/2024
Registreer je woon- en energievragen

Om de acties en dienstverlening aan het woonloket te registreren, biedt SOLVA zoals eerder gemeld naast WOONSOFT nog een tweede mogelijkheid van registreren…

LEES MEER
09/11/2023
Let op voor een CO-vergiftiging!

‘Een stille doder’, zo noemen we koolstofmonoxide (CO). Waarom? CO is een giftig en dodelijk gas. Het is onzichtbaar: je…

LEES MEER
09/11/2023
Gezond binnen, dat lucht op!

Gezonde binnenlucht is belangrijk, zeker als je weet dat we ongeveer 85% van onze tijd binnen doorbrengen. Ongezonde binnenlucht kan…

LEES MEER
09/11/2023
Wijzigingen in het premielandschap

De premieregelgeving in Vlaanderen verandert regelmatig. Je vindt de meest actuele informatie over renovatiepremies altijd terug op de website van…

LEES MEER
09/11/2023
Mijn VerbouwPremie aanvragen zonder dat de burger aan je loket komt?

De Mijn VerbouwPremie aanvragen kan enkel online. Sommige burgers kunnen dit niet volledig zelfstandig. Zij contacteren vaak een Energiehuis of…

LEES MEER
11/09/2023
Aanpassingen aan de Mijn VerbouwPremie

Vorig jaar kreeg het Vlaamse premiesysteem voor renovatie en energiebesparende maatregelen een grondige make-over. De renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen en bijna…

LEES MEER
11/09/2023
Recht van voorkoop: geldigheidsduur 15 jaar en voorbeeldbeslissing gemeenteraadsbeslissing

Het recht van voorkoop is sinds 9 juni 2023, nogal plots, hervormd. Wonen in Vlaanderen stuurde hierover een nieuwsflash op…

LEES MEER
11/09/2023
WIJK – UP! Gemeenten en burgers samen naar duurzame wijktransitie

Nieuwe dienstverlening SOLVA ondersteunt steden en gemeenten bij organisatie van klimaattafels Gemeenten die het LEKP 2.0 (Lokaal Energie en Klimaatpact)…

LEES MEER
11/09/2023
Nieuw bij de dienst Wonen?

Wonen in Vlaanderen organiseert een kennismakingsaanbod voor nieuwe medewerkers van lokale besturen en IGS’en. Wonen in Vlaanderen wil je daarmee…

LEES MEER
11/09/2023
Nieuwe projectoproep noodwoningen

Je kan deelnemen aan een nieuwe projectoproep noodwoningen in Vlaanderen Met deze projectoproep stimuleert de Vlaamse Regering het bouwen, kopen,…

LEES MEER
1 2 3