Nieuws

Bovengrondse muren kerk Sint-Adriaansabdij Geraardsbergen
  • 7 april 2020

De Sint-Adriaansabdij in Geraardsbergen

Stad Geraardsbergen startte onlangs met de renovatie van het Abdijpark. De site gaat terug op het domein van de middeleeuwse Sint-Adriaansabdij. Omwille van de uitzonderlijke historische waarde is het gebied beschermd als stadsgezicht.
Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lierde
  • 7 april 2020

RUP in opmaak voor realisatie nieuwe voetbalaccommodatie Lierde

De gemeente Lierde heeft SOLVA gevraagd een oplossing te zoeken voor de verouderde voetbalaccommodatie in de gemeente. Hiertoe keurde de gemeente in de zitting van 25 november 2019 de 2e partiële herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) van Lierde goed.
Blauw vlak met in witte letters de woorden Riviercontract Zwalmbeek
  • 2 april 2020

Samen timmeren aan een riviercontract

In 2019 startten de Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Milieumaatschappij het traject ‘Samen naar een riviercontract voor het stroomgebied van de Zwalmbeek’.
  • 7 april 2020

Regionaal autodelen start in juni

In de loop van de maand juni komen in 14 Zuid-Oost-Vlaamse gemeenten elektrische deelwagens. Door de corona-maatregelen wordt de voorstelling van het regionaal autodeelsysteem verschoven naar maandag 22 juni.
Beelden Eilandpark - kernversterking - groen - residentieel
  • 6 april 2020

SOLVA lanceert nieuwe website rond projectontwikkeling

Tot 2019 had SOLVA een lange traditie van het bouwen van nieuwe woongelegenheden in opdracht en in samenwerking met de lokale besturen op haar grondgebied.
Straatverlichting s nachts
  • 2 april 2020

Inzetten op CO2-reductie openbare verlichting

Op 30 januari organiseerde SOLVA een overlegtafel Openbare Verlichting voor lokale besturen die willen inzetten op de CO2-reductie ervan.
STREEKOVERLEG staand
  • 7 april 2020

Stopzetting financiering Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen

Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen pakt al meer dan 20 jaar regiogebonden vraagstukken aan op vlak van economie en ondernemen, werkgelegenheid en mobiliteit. De Vlaamse regering besliste echter om de subsidiëring van de streekplatformen in Vlaanderen vanaf 1 augustus 2020 stop te zetten.
Fietsende mensen
  • 2 april 2020

Groepsaankoop groene stroom verlengd!

Vanwege de coronacrisis wordt de groepsaankoop groene stroom verlengd tot en met 30 april. Tot dan is het nog mogelijk om deel te nemen. Via het loket in jouw gemeente is dit zelfs nog mogelijk tot en met 13 mei.
Gevel Cultuurhuis EMotia
  • 10 maart 2020

Cultuurhuis EMotia Erpe-Mere officieel geopend

Op vrijdag 6 maart 2020 werd EMotia, het nieuwe Cultuurhuis van de gemeente Erpe-Mere, officieel geopend onder grote belangstelling. Muzikant Jan De Wilde kreeg de eer om er als eerste zijn liedjes door de concertzaal te laten weerklinken.