TERUG

De Meerdoeners

Via het project “De Meerdoeners” startten de gemeenten Kluisbergen, Sint-Lievens-Houtem en Zwalm een participatietraject op waarbij burgers een actieve rol en een budget krijgen voor de uitvoering van specifieke acties uit het klimaatplan.

Burgerparticipatie gaat over overtuigen van onderuit, vanuit het enthousiasme en de mobiliserende kracht van burgers, jongeren, verenigingen in hun eigen straat, buurt of gemeente. Tijdens de opmaak van het klimaatplan in het kader van het project “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” werden burgers en middenveld betrokken via de klimaattafels: ze konden meedenken over goede acties. Dit project gaat nog een stapje verder en betrekt burgers bij de uitvoering van het klimaatplan in hun gemeente.

De Meerdoeners is een project van SOLVA in samenwerking met de gemeenten Kluisbergen, Sint-Lievens-Houtem en Zwalm. Dit project wordt gesubsidieerd via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en Provincie Oost-Vlaanderen.

Contactpersoon

Caroline Vlaeminck
Klimaatcoach

[email protected]

Concept

Tijdens een begeleidingstraject van ongeveer 10 maanden konden de “Meerdoeners” binnen een bepaald afsprakenkader 1 tot 3 acties opzetten en uitvoeren uit het klimaatplan. De gemeente voorzag hiervoor in totaal 7.500 euro. De burgers werden tijdens het traject door een participatiebureau geïnformeerd, opgeleid en gecoacht.

De bedoeling is om na het participatietraject te komen tot ‘zelfsturende teams’: de klimaatambassadeurs. Samen met de gemeente wordt bekeken of een blijvend burgerbudget mogelijk is waarmee in de nabije toekomst nog andere acties kunnen worden uitgevoerd: door en samen mét burgers.

Wil je ook Meerdoeners in jouw gemeente? SOLVA zet je graag op weg.

Nieuws