Nieuws

  • 7 december 2018
Gevelisolatie

Laatste kans om energielening aan te vragen voor het grote publiek

Opgelet: Wijzigende regelgeving in verband met de Vlaamse energielening Vanaf 2019 kunnen enkel nog de prioritaire doelgroep en rechtspersonen de Vlaamse energielening aanvragen. 
Deelnemers klimaatmars Brussel 02.12.2018
  • 3 december 2018

In Zuid-Oost-Vlaanderen supporteren steden en gemeenten al langer voor het klimaat

Meer dan 65.000 mensen stapten gisteren mee in een mars voor het klimaat. Er is al uitvoerig over getweet, gepost, bericht, gepraat.
KGZOV - streekmotor23
  • 19 november 2018

Streekmotor23 steunt klimaatgezonde initiatieven die inspelen op een sociale nood

Tot 22 november loopt een projectoproep van Streekmotor23 die zich richt op feitelijke verenigingen, vzw’s, scholen, jeugdbewegingen, vennootschappen met sociaal doel. Heb je een lokaal projectidee dat de klimaatverandering tegengaat?
20181008-_K4A7574.jpg
  • 5 november 2018

Een militair kampement te Ninove Doorn Noord

Op de opgraving te Ninove Doorn Noord, worden naast enkele imposante grafheuvels uit de bronstijd en een nederzetting uit de Romeinse periode, eveneens de restanten bloot gelegd van een militair kampement uit 1692.
melkveebedrijf
  • 26 november 2018

11 lokale besturen werken aan klimaattraject bij landbouwbedrijven

In het klimaatplan van Zuid-Oost-Vlaanderen is ook aandacht voor de acties die de landbouwbedrijven in de regio kunnen ondernemen, vooral op vlak van energie-efficiëntie en bestrijding van erosie.
KGZOV - Proeftuinen ontharding
  • 19 november 2018

Proeftuinen voor ontharding

Minister Schauvliege wil met de projectoproep ‘proeftuinen voor ontharding’ subsidies toekennen aan initiatieven en inspanningen rond ontharden. SOLVA ׀ Streekoverleg grijpt deze mogelijkheid aan om in de regio enkele testprojecten uit te voeren. 
KGZOV - groepsaankoop isolatie
  • 10 oktober 2018

Jan en Filip stapten in op de groepsaankoop isolatie. Lees wat ze ervan vinden en stap nog in tot 31 december

Met de herfst en winter voor de deur, beginnen de temperaturen gevoelig te dalen. Hier en daar wordt de verwarming al hoger gedraaid. Onze energie wordt echter steeds duurder.
KGZOV - subsidie Schauvliege
  • 19 november 2018

Lokale klimaatprojecten ingediend voor subsidie Minister Schauvliege

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, deed voor de zomer 2018 een oproep aan gemeenten en lokale verenigingen om projecten op poten te zetten om de klimaatuitdaging aan te pakken. Een budget van 12 miljoen euro werd hiervoor vrijgemaakt.
KGZOV-Burgemeesters met actiebord
  • 19 november 2018

Klimaatplan in uitvoering

Eind september klommen 13 steden en gemeenten uit Zuid-Oost-Vlaanderen mee op de barricades voor het klimaat. Hiermee ijveren zij voor actie om de klimaatopwarming zoveel mogelijk tegen te gaan.
Green deal bedrijven
  • 9 oktober 2018

SOLVA tekent Green Deal voor bedrijven en biodiversiteit

Op 20 september werd de Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit gelanceerd, en met bijna 200 aanwezigen was het meteen een groot succes.