Aalst – Siezegemkouter (Crematorium)
Onroerend Erfgoed

Verschillende vuursteenvondsten uit het vroeg- en midden mesolithicum wijzen erop dat deze oude beekvallei al in de prehistorie groepen jagers…

LEES MEER
Aalst – Pupillensite-Oud Stadhuis
Onroerend Erfgoed

In opdracht van Stad Aalst voert SOLVA een archeologisch vooronderzoek uit op de Pupillensite-Oud Stadhuis. De opgravingen kaderen in de…

LEES MEER
Aalst – Centrum – Moorsel
Onroerend Erfgoed

Rond de Gudulakapel in Moorsel zijn niet minder dan 96 begravingen aangetroffen. Deze dateren uit de volle middeleeuwen tot het…

LEES MEER
Aalst – Molenstraat
Onroerend Erfgoed

Stad Aalst plant de heraanleg van de Molenstraat. De Molenstraat kent een rijke geschiedenis. Dat vertaalt zich ook in een…

LEES MEER
Aalst – Esplanadeplein
Onroerend Erfgoed

Stad Aalst plant op het Esplanadeplein de bouw van een ondergrondse parking. Tegelijkertijd zullen de rioleringen rond de parking en…

LEES MEER
Aalst – Hoezekouterdreef
Onroerend Erfgoed

Stad Aalst plant de aanleg van een bufferbekken, alsook rioleringswerken langs de Hoezebeek in Aalst ter hoogte van de Hoezekouter….

LEES MEER
Aalst – Sint Job

Het OCMW Aalst plant op en rond de huidige site Sint Job een volledig nieuwe woon- en zorgcampus. In 2010…

LEES MEER
Aalst – Schotte
Publieke infrastructuur

Deze voormalige brownfield-site (oude leerlooierij) kreeg een tweede kans en wordt omgevormd tot randstedelijk groengebied met mogelijkheid tot dagrecreatieve infrastructuur….

LEES MEER
Aalst – Hopperank
Publieke infrastructuur

Bij het controleren van de vrijgekomen profielen na verwijdering van de keldermuren, bleek dat de achterliggende grond aan de noordzijde…

LEES MEER
Aalst -atletiekpiste
Publieke infrastructuur

In 2016 heeft Sport AG Aalst aan SOLVA de opdracht gegeven om de renovatie en uitbreiding van de bestaande atletiekpiste…

LEES MEER
Aalst – Regionaal bedrijventerrein Zuid IV
Ondernemen

Opdrachtgever: SOLVA / Stad Aalst¬† In uitvoering van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst is het regionaal bedrijventerrein…

LEES MEER