Denderleeuw – Denderpark
Publieke infrastructuur

Planopzet Een groenrecreatieve long langsheen de bebouwde schil creëren die aansluit bij de Dender en een waterrecreatieve component heeft. De Denderoevers…

LEES MEER